Rygle i Płatwie Stalowe

Konstrukcje stalowe oraz szkielety hal stalowych wytwarzane są przy pomocy skręcania śrubami bądź też nitowania ze sobą na stałe elementów zwanych belkami stalowymi. W zależności od rodzaju konstrukcji oraz przewidywanych obciążeń dla niej, stosuje się różne profile belek stalowych. Każdy, bowiem profil belki stalowej charakteryzuje się innymi właściwościami.

Dzięki zastosowaniu belek stalowych, wytwarzanych z blachy walcowanej na zimno zgodnie w wszystkimi europejskimi normami, uzyskuje się materiał o wyjątkowej wytrzymałości na zaginanie lub też zgniatanie. Natomiast odpowiednie przeprofilowanie blachy do kształtu liter Z, C, lub Omega dodatkowo wzmacnia wytrzymałość profilów. Belki mogą także być wyposażone w otwory montażowe, ułatwiające znacznie sposób montowania ich ze sobą, przy pomocy połączeń śrubowych.

Wykonywane są zazwyczaj z blachy o grubości nieprzekraczającej 3 mm. Dodatkowo blacha ta jest zabezpieczona przed szkodliwym działaniem korozji poprzez obustronne ocynkowanie, lub też naniesienie warstwy poliestru, przy czym ta druga technologia umożliwia dodatkowo nadanie profilowi pożądanego koloru.

Profile stalowe typów Z, C lub Omega, zastosowanie znajdują, jako elementy tworzące ramy konstrukcji stalowych. Największymi zaletami tego typu rozwiązania są bezsprzecznie niewielki koszt zakupu profili, oraz szybkość i prostota montażu, polegająca zaledwie na skręceniu ze sobą profili zgodnie z opisem znajdującym się w projekcie konstrukcyjnym hali przemysłowej.

Dzięki tak wielkiej prostocie, konstrukcje wykonywane przy użyciu tak lekkich materiałów jak belki stalowe Z, C lub Omega, stają się coraz częstszym kierunkiem poszukiwań wielu inwestorów, którzy chcąc powiększyć, dajmy na to powierzchnię produkcyjną zakładu, jednocześnie nie mają zamiaru wykładać na ten cel olbrzymich środków finansowych.

Comments are closed.